fitret.az
DİQQƏT DEFİSİTİ VƏ HİPERAKTİVLİK SİNDROMU - Fitrət - xəyal və fikir yeri
Diqqət defisiti və hiperaktivlik sindromu (DDHS) Uşaqlar böyüklərə nisbətdə daha enerjili və hərəkətlidirlər. Aktivliyinə görə də hər bir uşaq digərindən