fitret.az
Darvin haqqında. Lənətlənmiş alim.
Darvin dindarların yalnış hədəfi olaraq. Elm və sənət bir quşun qanadları kimidir. Təkamül nəzəriyyəsi.