fitret.az
İslam oyanışı və maarifçiliyin öndəri Əfqani mason olubmu?
CƏMALƏDDİN ƏFQANİ MASONDUR MU? İslam aləmində oyanışın və islahatın öndəri, islamın saflığı uğrunda mücahid, müstəmləkəçiliyə qarşı barışmaz mübarizdir; əleyhdarlarına və düşmənlərinə görə isə o, ingilis casusu, məzhəbini danaraq müsəlmanları aldadan dinsiz, mason, “panislamizm xəyalatına qapılmış bir sərsəri” və avantüristdir.