fitret.az
Ölülər əsərinin hədəfləri. Kimdir ölü, kimdir diri?
Ölülər! Gәlin bu kefli İskәndәrin sözünü eşidin vә necә ki, yatıbsınız yatın!