fitret.az
Əbu Cəhl- cəhalət, yoxsa intellektual azğınlıq?
Cəhalət nədir əslində? Kimdir Cahil? Nədir cahillik, kimlərdir ona atalıq edənlər?!