fitret.az
Bükmə - qadınları anlama sənəti
Bükmə - qadınlar danışarkən söyləyəcəkləri sözü dəqiq söyləməzlər. Əyib-bükürlər.