fitret.az
Biz nəyin axtarışındayıq? Özünüdərk nədir?
Axtarış deyəndə nə anlayırıq? Hamımızın istədiyi şey nədir? Axtarış harda olmalıdır?