fitret.az
Qədim və müasir bayraq simvolları
Adət və ənənələr bir çox xalqların simvollarında, rəmzlərində hələ də yaşamaqdadır. Bayraq rəmzləri