fitret.az
Bəhanələri rədd et
Bəhanələr, tez-tez müraciət etdiyimiz, hər an köməyimizə çatan və bizə təsəlli verən dostlarımızdır. Uğur qazanmağın da ən əhəmiyyətli sirri məhz budur: Etmə