fitret.az
Axirət bilgimidir? Niyə axirətə inanmalıyıq? Sual bizə nə verir?
İnanmaq yoxsa bilmək? Quran və axirət. İbrahim niyə sual etdi? Dünya axirət kompazisiyası. Allah və axirət anlayışı