fitret.az
Averroes (İbn Rüşd) kimdir?
İbn Rüşd- Şərq və Qərbin filosofu. Tanrının varlıq dəlilləri: inayət və ixtira