fitret.az
Məntiq elminin formalaşması. Antik dövr.
Məntiq, düzgün təfəkkür sənəti və metodudur. O elmdir.