fitret.az
Anlamaq dəyişməkdir. Quranlar, yoxsa qıranlar?
Başqasını mənim kimi düşünmədiyinə görə necə qınaya bilərəm? Dogru olduğuma hansı əsasla bu qədər əminəm? Ümumiyyətlə bu səlahiyyəti mənə kim verib? anlamaq