fitret.az
Dua və səbəb-nəticə qanunu. Dua, psixoloji təsirdirmi?
Allaha dua ediləndə nə baş verməlidir? Dua, psixoloji təsirdirmi? Tanrş, təbiət və insan fenomeni. Səbəb-nəticə qanunu və insanın dünyadakı öz fəaliyyəti.