fitret.az
Allah təsəvvürləri. İnsan dünyaya deyil, dünya insana uyuşur.
Allah hər adamın özəlliklərinə uyğundur. Biz şeylərin yalnız bizə görsənən özəlliklərindən danışa bilərik. Onların təbiəti haqqında heçnə deyə bilmərik.