fitret.az
Allah inkişafı dəstəkləyir. Şərq də, Qərb də Allahındır.
Yalnış Allah təsəvvürü. Elm və din. Bölgəsəl Tanrı anlayışı. Qərbin ateist etiketlənməsinin təzahürü.