fitret.az
Ağıl və vəhy. İki bilgi qaynağı. Ağıl və vəhy əl-ələ.
Vəhy nədir? Ağılla vəhyin ziddiyəti var mı? İnsan həyatında seçimləri nəyə bağlıdır. Vəhyin insanlıq tarixində rolu.