fitret.az
Affekt- ruhi təlatüm, həyəcanlanma deməkdir.
Həddən artıq qəzəb, kədər, şadlıq və s. affektə misal ola bilər.