fitret.az
Pul borcdan yaradılır.
Pul sistemi bu günə qədər ən az sorğulanmış inanc şəklidir deyə bilərik.