fitret.az
Əxlaq, instiktlərin cəmiyyətləşməsidir.
Əxlaqi hadisələr yoxdur, hadisələrin əxlaqi şərhi vardır.