fitret.az
Əxlaq və etika terminləri. Əxlaq termin olaraq. Əxlaqın inkişafı
Əxlaq nədir? Əxlaq və etika qavramları. Əxlaqın formalaşma periodları. Zamanla əxlaqa baxışın dəyişməsi. Əxlaq dəyişir mi?