fitret.az
Qəlibləşmiş əqidə yox, iman mərkəzli dinamik həyat tərzi.
İman diridir, hər an ayaqda tutar, əminlik üçün sorğulayar və yenilənər.