fitret.az
Xoşbəxtlik ənənəvi olmamalıdır, onun minlərlə çaları var.
Nə qədər kiçik xoşbəxtliklərimizi böyük "ənənənlər" içində itirib-batırırıq.