fitret.az
Əllər var... Heç almaz, amma elə hey verər. İddialı deyil, lakin qərarlıdır. O əlləri heç kim ortalıqda görməz.
Əllər var... Heç almaz, amma elə hey verər. İddialı deyil, lakin qərarlıdır. O əlləri heç kim ortalıqda görməz.