fitret.az
"Əkinçi"-nin hədəfləri. Qəzetin ictimai həyatda rolu.
"Əkinçi"-nin milli şüurun formalaşmasında yeri. Maarifçilik məktəbi və ədəbi fəaliyyət. Zəngin qəzet heyyəti.