fitnessmagazine.ir
آیا یک اتاق سردتر می تواند بی خوابی را کاهش دهد؟
به طور خلاصه، بی خوابی وضعیتی است که می تواند باعث اختلالات مزمن خواب شود و تأثیراتی را هم بر بدن و هم بر ذهن دارد.