fitnessmagazine.ir
5 دلیل برای استفاده از وزنه
5 دلیل برای استفاده از وزنه:اگر دنیای دمبل‌ها و نیمکت‌ها برایتان خیلی ترسناک است، یا اینکه به سادگی از تمرین با وزنه چشم‌پوشی کرده و به تمیرنات کاردیو روی می‌آورید، جنبه‌ی مهمی از تنا