fit-sanat.com
به همه ی نقاط کور و گوشه های کابینت آشپزخانه دسترسی داشته باشید
سوپری کنج یا لمن قطه ای است که به وسیله آن می توانید به تمامی نقاط کور و گوشه های کابینت آشپزخانه که معمولا جزو فضاهای پرت هستند دسترسی داشته باشید.