firmaindustri.dk
Driftsoptimering forbedrer årsresultatet »
Løbende optimering af en virksomheds driftomkostninger, er en af de prægende faktorer, der har indflydelse på årsregnskabet. Driftsoptimering som koncept er ganske simpelt. Det kan f.eks. være inden for følgende områder: Medarbejdereffektivitet Produktionseffektivitet Standardisering og implementering af ny teknologi En stor del af nutidens moderne industrivirksomheder har allerede sat fokus på optimeringen af egen drift …