filmskableja.com
Glas / Glass (2019) – Filmska bleja
GLAS, kao finale trilogije, bućkuriš je nesimpatične fiktivne teorije zavere i potpunog gikovanja nad stripovima uz šajamalanski saspens.