filmskableja.com
Ralf rastura internet / Ralph Breaks the Internet: Wreck-it Ralph 2 (2018) – Filmska bleja
RALF RASTURA INTERNET: RAZBIJAČ RALF 2 je bolji i dinamičniji film od prethodnog, iako ćemo se za koju godinu smejati referencama na internet iz 2018.