filmskableja.com
Ti juriš! / Tag (2018) – Filmska bleja
Napokon sam uspeo da pogledam TI JURIŠ! / Tag. Iako sam iz trejlera znao za premisu filma o dugoj igri šuge, film me je u velikoj meri iznenadio i obradovao