filmskableja.com
Kevin Hart: What Now? (2016) – Filmska bleja
Sve što imam da kažem za stand-up nastup održan na stadionskoj turneji KEVIN HART: WHAT NOW? može da se sumira u sveukupno dve reči: NIJE SMEŠNO.