filmskableja.com
Moćni rendžeri / Power Rangers (2017) – Filmska bleja
MOĆNI RENDŽERI su sada YA (young-adult) igralište koje ide pod ruku sa filmskim serijalima IGRE GLADI ili LAVIRINT. Dakle - nije za (mlađu) decu!