filmoterapia.pl
W pułapce niezależności
Na początku lat 70. w Szwecji ukazał się manifest rodziny przyszłości, który promował niezależność ekonomiczną między partnerami oraz rodzicami i dziećmi. Za niezależnością ekonomiczną przyszła niezależność emocjonalna, a to doprowadziło do zaniku więzi rodzinnych. O to, przed czym przestrzega film