filmoterapia.pl
Czy filmy mogą leczyć?
Magazyn Vita, styczeń 2016 r.