filmoterapia.pl
Filmowe Psycho-tropy: Bohater i twórca filmowy - konferencja
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA FILMOWE PSYCHO-TROPY: Bohater i twórca filmowy Konferencje z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy” to spotkania naukowe stawiające sobie za główny cel umożliwienie dialogu i wymiany doświadczeń przedstawicielom różnych środowisk. Z jednej strony, chcemy promować interd