filmoterapia.pl
Jan P. Matuszyński: Film to owoc miłości
Bohaterem jest rodzina. Pokazana na jednej przestrzeni. Każda z osób ostatecznie odchodzi. W wyniku choroby, samobójstwa, zabójstwa. A jednak każda z nich w nas zostaje. O swoim filmie „Ostatnia Rodzina” opowiada reżyser Jan P. Matuszyński. Rozmawia Martyna Harland Zdzisław Beksiński, autor j