filmoterapia.pl
Aleksytymia, czyli analfabetyzm emocjonalny a odbiór filmu.
Jest różnica między filmami Woody’ ego Allena czy Bergmana, a serialami pokazywanymi w polskiej telewizji. Ludzie którzy oglądają kino ambitne, mają dostęp do większej puli bodźców emocjonalnych. O tym, co się dzieje z naszymi emocjami podczas odbioru dzieła filmowego rozmawiam z Tomaszem Maruszewsk