filiplolic.com
PGSP - Petrova gora star party
Bio je to zanimljiv dan. PGSP je počeo dan ranije, u petak, ali je vrijeme bilo vrlo loše pa mi se nije dalo voziti iz Splita da bih gledao kišu, oblake i blato. Rekao sam sam sebi da ću pričekati subotu, pa ako vidim da se prognoza poboljšava, lako ću se dokotrljati do gore...