fidel.com.pl
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Wersja z marzec 2017r JEŚLI CHCESZ ZAKUPIĆ LICENCJĘ TYPU “IN-STORE”, MOŻESZ POMINĄĆ ZAMIESZCZONY PONIŻEJ ARTYKUŁ 2.2, KTÓRY DOTYCZY LICENCJI TYPU KATALOG.