fidel.com.pl
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Wersja z marzec 2017r JEŚLI CHCESZ ZAKUPIĆ LICENCJĘ TYPU “IN-STORE”, MOŻESZ POMINĄĆ ZAMIESZCZONY PONIŻEJ ARTYKUŁ 2.2, KTÓRY DOTYCZY LICENCJI TYPU "KATALOG". JEŚLI CHCESZ ZAKUPIĆ LICENCJĘ TYPU"KATALOG", MOŻESZ POMINĄĆ ZAMIESZCZONY PONIŻEJ ARTYKUŁ 2.1, KTÓRY DOTYCZY LICENCJI TYPU “IN-STORE” I PRZEJŚĆ DO ARTYKUŁU 2.2 W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ ARTYKUŁY 1,…