festiwal.animatsuri.pl
Regulamin imprezy - Warszawski Festiwal Kultury Japońskiej Animatsuri
Warszawski Festiwal Kultury Japońskiej Animatsuri 2018, zwany dalej „Festiwalem”, odbywa się w dniach 20-22 lipca 2018 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty mieszczącym się przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie, nazywanym dalej skrótowo „CKS”. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Animatsuri z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000332054, zwani dalej Stowarzyszeniem lub Organizatorem. Festiwal jest wydarzeniem społecznym, …