festivalaltaveu.cat
Nova imatge, més Altaveu
L'Altaveu és molt més que 3 dies de festival, a l'Altaveu va més enllà dels escenaris, l'Altaveu és una marca que representa la passió per la música a Sant Boi. L'Altaveu un espai cultural de trobada que busca la descoberta i potenciar la...