ferdi.se
Nytt år, ny tid, nya maktförhållanden.
Hur kommer det gå för de stora teknikbolagen. Blir 2019 året då vi börjar funder på allvar, kring vad alla tjänster med klipp efter klipp vågade bilder gör med oss. Vad serie efter serie på Netflix…