ferdi.se
AutoSleep – logga automatisk din sömn
Det är precis sådant här som bra mjukvara ska göra. Det finns så mycket smarta saker som mjukvara kan göra som ingen ännu fixat, Autosleep är ett föredöme. En app som verkligen tänker, som börjar m…