feddemonsma.nl
Veranderende arbeidsverhoudingen - Fedde Monsma
Voor het Loopbaanmagazine van De Digitale Loopbaancoach ben ik in september 2018 geïnterviewd over mijn boek en veranderende arbeidsverhoudingen: “Fedde Monsma is auteur van het boek Poldermodel 3.0 waarin hij schrijft over de toekomst van arbeidsverhoudingen. Dat de arbeidsmarkt verandert is duidelijk. En, zegt hij, als die arbeidsmarkt verandert moet alles daaromheen meebewegen. Hij schetst …