fconepiece.com
Phim về Luffy: Thám hiểm đảo Hand!
Tại Đảo Hand ở Tân Thế Giới, nhóm Mũ Rơm đập Phó Đề Đốc Hải Quân Billic để giải phóng hòn đảo khỏi sự cai trị của hắn. Ở đây, Coby cũng đã xuất hiện với nhiều kỹ năng mới, song Coby vẫn chưa thể gặ…