fconepiece.com
Reiju bị thương, chuyện gì đã xảy ra?
Điều mình luôn nghi ngờ đó là câu nói của tên lính ở chương 847, nhưng trước đó vẫn chưa tìm được những dữ kiện nào có thể ráp nói với lời nói của tên lính này, nhưng ở chương mới nhất 849, mình đã…