fconepiece.com
Rap về Robin
Nico Robin là nhà Khảo Cổ Học của băng Mũ Rơm và là thành viên thứ bảy của băng hải tặc Mũ Rơm. Robin có biệt danh “Đứa con của quỷ”, cô sở hữu trái ác quỷ Hana Hana hệ Paramecia. Robin…