fconepiece.com
One Piece TV Special 9: Episode of Sabo sẽ được ra mắt vào ngày 22/08/2015
Tiếp nối phần 7 (TV Special 7: phần về con tàu Merry) và phần 8 (TV Special 8: 3D2Y), năm nay studio TOEI sẽ ra mắt tập phim dài khoảng 2 tiếng với nội dung về Sabo (One Piece TV Special 9: Episode…